Povestite de săteni

Stimaţi consăteni, dacă cunoaşteţi istorii din viaţa satului Barta, care credeţi că merită să fie ştiute de ceilalţi – vă rog să mi le faceţi cunoscut „aşa cum le ştiţi”. Aceste istorii vor fi redactate şi aduse la forma potrivită, iar apoi vor fi expuse pe această pagină.

 

Aur la podul de piatră

În anul 1926 doi bărteni, moş Colea Lupu şi cu moş Culiţă Hagiu s-au pornit cu două vaci în România la Neculiţelu să le vîndă. Trecuseră de Isaccea şi mergeau printr-o pădure cînd au auzit o şuierătură mare, iar peste cîteva momente a apărut şi un bărbat înaintea lor.

– Unde vă duceţi voi? i-a întrebat el.

– La Neculiţelu.

– Ce să faceţi acolo?

– Să vindem vacile că ne mor copiii de foame. Anul este greu. Ploi n-au fost. Roadă nu-i.

– Se mulg vacile? i-a întrebat acel bărbat necunoscut.

– Se mulg, au răspuns ei.

– Da de unde sunteţi.

– Din Barta.

– Nu mai vindeţi vacile ca să-i lipsiţi pe copii de lapte. Întoarceţi-vă acasă la Barta şi mergeţi la podul de piatră. Acolo veţi găsi un pom. Număraţi de la acest pom 9 paşi în deal şi săpaţi în acel loc. Acolo este îngropat aur. Să nu vă certaţi între voi şi chiar nici să nu vorbiţi unul cu altul. Aveţi grijă să împărţiţi aurul cinstit.

S-au întors înapoi aceşti doi bărteni şi chiar în noaptea cînd au ajuns în sat, au mers la podul de piatră. Pomul despre care li s-a spus nu mai era, rămăseseră doar un trunchi. Au măsurat de la acest trunchi 9 paşi la deal şi s-au apucat să sape.

Au săpat cît au săpat şi nu găseau nimic. Începuse-ră să descurajeze şi ziceau: „Poate am făcut paşii prea mari, sau prea mici.” S-au apucat să lărgească groapa în toate părţile: şi la deal, şi la vale, şi la stânga, şi la dreapta.

La un moment dat au dat cu hîrleţul de ceva tare. Au scos la suprafaţă să vadă ce-i. Era aur. L-au împărţit egal, aşa cum le poruncise acel bărbat şi s-au întors în sat.

Cu acest aur ei şi-au cumpărat viţei, cai, pământ. Şi-au sădit vii. Abia după cîtva timp au înţeles de ce acel bărbat le-a poruncit să nu vorbească între dînşii cînd vor găsi aurul. Văzînd atîta aur, fiecare dintre ei era ispitit de gîndul să-l omoare pe celălalt, dar, păstrînd tăcerea au putut răbda această ispită.