Coreţchii Savva Alexandrovici (17 august 1931 - 24 octombrie 1987)

Coreţchii Savva Alexandrovici s-a născut pe 17 august 1931 în satul Barta într-o familie de ţărani. A învăţat la şcoala de şapte ani din sat, după absolvirea căreia şi-a continuat studiile la colegiul pedagogic din oraşul Belgorod-Dnestrovsk.

Din anul 1951 până în 1953 a făcut serviciul militar în Armata Sovietică şi a fost înscris la colegiul militar.

După armată şi-a continuat studiile la colegiul pedagogic, pe care l-a absolvit în anul 1954, iar apoi a început să lucreze învăţător de matematică a claselor a 5-a şi a 6-a la şcoala nr. 4 din oraşul Reni.

În anul 1956 a intrat să înveţe la Institutul pedagogic de stat din Tighina la secţia fără frecvenţă, facultatea de matematică şi informatică. A absolvit cu succes în anul 1962.

În 1957, la cererea personală, prin ordinul secţiei raionale de învăţământ, a fost transferat la şcoala de 7 ani din Barta ca învăţător de matematică a claselor a 5-a – 7-a.

În procesul lucrului ocupa poziţii active. De multe ori a fost ales deputat al sovietului sătesc, sovietului raional, membrul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, membru al organizaţiei „Znanie”.

În anul 1968 a fost mobilizat ca ofiţer de rezervă şi a participat la o operaţiune specială în cadrul contingentului limitat al Armatei Sovietice în Republica Cehoslovacă. Pentru executarea cu succes a operaţiunii, prin ordinul ministrului apărării a Uniunii Sovietice i-a fost anunţată mulţumire.

Pe 1 septembrie 1969 prin ordinul şefului secţiei învăţământului raional a fost numit director la şcoala din Barta.

Datorită persistenţei sale şi prin implicarea sa directă, şcoala de 8 ani a fost transformată în şcoală medie.

Şcoala de multe ori ocupa în raion primele locuri la învăţătură şi la educarea tinerii generaţii. În 1987 a fost începută construcţia clădirii cu două etaje a şcolii noi, pe care nu el aşa şi nu a ajuns s-o vadă. A murit la serviciu pe 24 octombrie 1987. Toată viaţa sa a fost închinată şcolii şi dezvoltării satului Barta.

Coreţchii Savva Alexandrovici cu elevii sai (probabil la şcoala nr.4 din Reni)

Coreţchii Savva Alexandrovici cu elevii săi (probabil de la şcoala nr.4 din Reni)

Coreţchii Savva Alexandrovici cu elevii săi

 Coreţchii Savva Alexandrovici cu elevii săi

Coreţchii Savva Alexandrovici cu elevii săi din Barta

Coreţchii Savva Alexandrovici cu elevii săi din Barta

Coreţchii Savva Alexandrovici cu elevii săi din Barta

Coreţchii Savva Alexandrovici cu elevii săi din Barta